[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่วินสามัคคี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ITA  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

         คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน”
          กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
         การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563            O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
            O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
            O3 : อำนาจหน้าที่
            O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
            O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
            O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง            O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์


            O8 : Q&A
            O9 : Social Network            O10 : แผนดำเนินการประจำปี
            O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
            O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี            O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
            O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
            O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
            O17 : E-Service            O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
            O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
            O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี            O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
            O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
            O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี            O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
            O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี            O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
            O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี            O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
            O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม            O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร            O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
            O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต            O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


            O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
            O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
            O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี