ชื่อ - นามสกุล :นางสาววราภรณ์ ออนเขียว
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :-
Telephone :0818823102
Email :waraporn@cmi4.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 5
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : 6
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : 5
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 10